TWINNING PROJECT

Strengthening the capacity of the National Assembly of Armenia to further support CEPA oversight and implementation

3rd Steering Committee Meeting of the Project.

The 3rd Steering Committee Meeting of the project took place on 26 October 2021 via
teleconference. The representatives of the Delegation of the European Union to the Republic of
Armenia, the Coordinator of EPIS, MS Project Leader, the BC Project Leader, the MS Junior
Project Leader, the MS Deputy Project Leader, the Project Officer, the RTA and his staff were
present. They discussed the project status, the public awareness event, the 3rd interim quarterly
report and the work plan with activities for the upcoming period.

Presidents of the Armenian and Greek Parliaments meet in Athens

In today’s meeting with the President of the National Assembly of Armenia, the President of the Hellenic Parliament Mr. Constantine An. Tassoulas underlined the “common aspirations and perspectives” and the “similar historical trials”. He also highlighted the exemplary cooperation of the two parliaments within the scope of the EU Twinning Project “Strengthening the capacity of the National Assembly to further support CEPA oversight and implementation” where the Greek side contributes to the enlargement and completion of all the necessary procedures for the implementation of Armenia’s partnership with the European Union. “I am confident that we will jointly contribute to the promotion, improvement and deepening of relations between our countries and at the parliamentary level and we will make every effort in this direction,” mentioned Mr. Alen Simonyan, President of the National Assembly of Armenia.

Twinning Project’s on-site missions to the National Assembly of Armenia.

Twinning Project’s two on-site missions (C1.1-3rd mission and C2.1-2nd mission) to the National Assembly of Armenia, took place from September 27th to October 1st 2021, including a multitude of hospitable, fruitful meetings and discussions among the Project partners, organized by the BC Project Team.  

MS Project Team delegation, headed by MS PL Ms. Eleni Kanellopoulou, received a warm welcome by Mr. Vahan Naribekyan, Chief of Staff–Secretary General of the National Assembly. Both sides underlined the importance of bilateral cooperation, within the framework of the Twinning Project and expressed their commitment towards its successful implementation. The new Resident Twinning Advisor, Mr. Nektarios Kyriakou was introduced and received warmly by BC partners. 

The Chairman of NA Standing Committee on European Integration, Mr. Arman Yegoyan, Mr. Arsen Torosyan MP and the BC Project Leader Ms. Mari Manukyan received the Project Team delegation and the STEs, discussed the work done during the previous months under COVID-19 restrictions and further planned the Project activities for the upcoming months. 

Experts team had a series of peer-to-peer meetings hosted by the Heads of Expert & Analytical Department, HR and IT Departments and Standing Committees. The aim was to get a better understanding of how the work at the NA is organized at different levels and how the Project may assist in upgrading the existing work systems, to enhance the institutional structures and tools through a more competent, participatory and transparent representation, and enhance the capacity of the NA staff in performing the core parliamentary functions. 

Study visit to promote EU law integration practices supporting EU-Armenia CEPA implementation

The study visit to the Hellenic Parliament on 5-9 July 2021, organized within Component 1 of the Project, brought together Armenian and Greek colleagues to share expertise and work closely on a number of topics of common interest. The highlights of the study visit included meetings of Ms. Mari Manukyan, PL, Mr. Koryun Sargsyan, CL 1, Mr. Vahan Kostanyan and Mr. Davit Karapetyan, Advisers to the President of the National Assembly, with the Special Secretary of the HeP, Mr. Vasileios Bayokos, and the Secretary General of the Interparliamentary Assembly on Orthodoxy, MP, Mr. Maximos Charakopoulos, who emphasized the fraternal relations between the countries and common historical points of reference, and confirmed sharing values and ideas, principally stemming from the rule of law. Also, meetings with Experts whose presentations on EU law integration procedures were followed by active discussions between Armenian and Greek approaches.
The study visit participants were impressed by the overall organization of the Hellenic Parliament and could also enjoy cultural and historical visits to the most prominent places of interest in Athens.

For more details: https://www.hellenicparliament.gr/en/Enimerosi/Grafeio-Typou/Deltia-Typou/?press=a5602daa-66c9-4a1d-8aad-ad6000d17173

Ուսուցողական այց՝ միտված խթանելու ԵՄ-Հայաստան ՀԸԳՀ-ի կիրարկմանն աջակցող ԵՄ օրենսդրության ինտեգրման պրակտիկան

2021 թ.-ի հուլիսի 5-9 Հունաստանի խորհրդարանում Բաղադրիչ 1-ի շրջանակներում կայացած ուսուցողական այցը համախմբեց հայ և հույն գործընկերներին փորձի փոխանակման և ընդհանուր հետաքրքրություն ներկայացնող մի շարք թեմաների շուրջ սերտորեն աշխատելու: Ուսուցողական այցի կարևոր կետերից էր ՇԵ ծրագրի ղեկավար Մարի Մանուկյանի, ՇԵ Բաղադրիչ 1-ի ղեկավար Կորյուն Սարգսյանի, ԱԺ նախագահի խորհրդականներ Վահան Կոստանյանի և Դավիթ Կարապետյանի հանդիպումները Հունաստանի խորհրդարանի հատուկ քարտուղար Վասիլեոս Բայոկոսի և Ուղղափառության միջխորհրդարանական վեհաժողովի գլխավոր քարտուղար Մաքսիմոս Չարակոպուլոսի հետ, ով շեշադրեց երկու երկրների եղբայրական հարաբերությունները և պատմական ընդհանրությունները, ինչպես նաև հաստատեց օրենքի գերակայությունից բխող արժեքների ու գաղափարների փոխանակման կարևորությունը: Բացի այդ, տեղի ունեցան հանդիպումներ փորձագետների հետ, որոնց պրեզենտացիաները ԵՄ օրենսդրության ինտեգրման ընթացակարգերի վերաբերյալ ուղեկցվեցին ակտիվ քննարկումներով:

Ուսուցողական այցի մասնակիցները տպավորված էին Հունաստանի խորհրդարանի ընդհանուր կազմակերպությունից և առիթ ունեցան նաև վայելելու Աթենքի ամենահայտնի տեսարժան վայրերը մշակութային և պատմական այցելությունների շրջանակներում:

Մանրամասների համար՝ https://www.hellenicparliament.gr/hy/Enimerosi/Grafeio-Typou/Deltia-Typou/?press=a5602daa-66c9-4a1d-8aad-ad6000d1717

EU Integration Expertise – Competencies and Activities of the Parliaments in Yerevan, Rome and Athens

The main purpose of the 3-day mission was to present Twinning Project’s Parliaments, namely the Hellenic Parliament, the Italian Parliament and the National Assembly of Armenia, with a special reference to respective Directorates/Departments, competence of Committees on European Affairs/Integration and experts’ approach on research needs to support MPs.

The first day of the mission was marked with the introduction of the Directorate of European and Bilateral Affairs of the Hellenic Parliament by Ms. Anastasia Frangou, Head of the respective Directorate, followed by Mr. Eduard Badoyan, Chief Specialist at the Department of Foreign Relations of the National Assembly, who elaborated on the competencies and activities of the Foreign Relations Department. After a short break, Ms. Despoina Fola, Head of the Department of EU, and Ms. Pinelopi Nikole, Head of the Department for European Regional Conferences shared a comprehensive overview of their respective departments at the Hellenic Parliament.

During the second day Mr. Ioannis Nychas, Expert of the Committee on European Affairs of the Hellenic Parliament, and Ms. Emilia Marchionni, Officer of the Secretariat of the European Affairs Committee of the Italian Chamber of Deputies, touched upon the topic on the competencies of the Committees on European Affairs. Ms. Hripsime Mnatsakanyan, Chief Specialist at the Department of Foreign Relations and Secretary of the Armenian Delegation to the Euronest Parliamentary Assembly, introduced the work of Delegations of the National Assembly to the International Parliamentary Organizations. The concluding presentation of the day was on supporting the work of the Committee of Technology and Environment by Ms. Asimina Gerasidi, Expert of the Department of Studies for Economy, Technology & the Environment of the Hellenic Parliament.

The main focus of the third day was research conducted at the respective parliaments viewed from various perspectives through comprehensive presentations by Ms. Daphne Akoumianaki Scientific Associate of the Scientific Council and Ms. Georgia Manoli, Expert of the Department for Parliamentary Research & Studies from the Hellenic Parliament, Mr. Filippo Cinoglossi, Head of the International Affairs Department of the Research Service of the Chamber of Deputies and Ms. Laura Lo Prato, Officer at the Unit on EU topics of the Italian Senate Research Department from the Italian Parliament, and Ms. Arusyak Kananyan, Head of Legislative Monitoring and Information Division of the Expertise and Analytical Department from the National Assembly of Armenia.

A special invitee to the 1st Mission of Component 2 was Dr. Anna Khvorostiankina, Associate Professor of Law, UNESCO Chair on Human Rights, Democracy and Political Science, Coordinator of Jean Monnet Module “Laboratory of Approximation of Armenian Legislation to the EU Acquis” / “Legal Approximation Laboratory” (LegAL): https://brusov.am/en/page_list/legal/#sthash.JZuF2M6G.aKatKnma.dpbs

The mission was moderated by Ms. Eleni Kanellopoulou, Component Leader 2, Scientific Associate at the Scientific Service of the Hellenic Parliament. An interesting Q&A and lively discussion accompanied the mission throughout three days.

http://www.parliament.am/news.php?cat_id=2&NewsID=14754&year=2021&month=06&day=09&lang=eng

ԵՄ ինտեգրման փորձառություն. խորհրդարանների իրավասությունները և գործունեությունը Երևանում, Հռոմում և Աթենքում

2021 թ.֊ի hունիսի 7֊ 9-ը հեռավար կապի միջոցով հաջողությամբ իրականացվել է 2-րդ բաղադրիչի առաջին առաքելությունը:

Եռօրյա առաքելության հիմնական նպատակն էր ներկայացնել Թվինինգ ծրագրի խորհրդարանները, մասնավորապես՝ Հունաստանի խորհրդարանը, Իտալիայի խորհրդարանը և ՀՀ Ազգային ժողովը՝ հատուկ անդրադարձ կատարելով համապատասխան վարչություններին ու ստորաբաժանումներին, Եվրոպական ինտեգրման հարցերի հանձնաժողովների իրավասություններին և փորձագետների մոտեցմանը պատգամավորներին աջակցելու նպատակով իրականացվող հետազոտական աշխատանքներին:

Առաքելության առաջին օրը մեկնարկել է Հունաստանի խորհրդարանի եվրոպական և երկկողմ հարաբերությունների վարչության մասին պրեզենտացիայով՝ համապատասխան վարչության ղեկավար Անաստասիա Ֆրանգուի կողմից: Հաջորդիվ, Ազգային ժողովի Արտաքին կապերի վարչության գլխավոր մասնագետ Էդուարդ Բադոյանը մանրամասնորեն ներկայացրել է ԱԺ Արտաքին կապերի վարչության իրավասությունները և գործունեությունը: Կարճատև ընդմիջումից հետո Հունաստանի խորհրդարանի ԵՄ վարչության ղեկավար Դեսպոինա Ֆոլան և Եվրոպական տարածաշրջանային համաժողովների վարչության ղեկավար Պինելոպի Նիկոլեն՝ կիսվել են իրենց համապատասխան բաժինների մասին համապարփակ տեղեկատվությամբ:

Երկրորդ օրվա ընթացքում Հունաստանի խորհրդարանի եվրոպական հարցերի հանձնաժողովի փորձագետ Իոաննիս Նիխասը և Իտալիայի Պատգամավորների պալատի եվրոպական հարցերի հանձնաժողովի քարտուղարության ներկայացուցիչ տիկին Էմիլիա Մարկիոնին անդրադարձել են Եվրոպական հարցերով հանձնաժողովների իրավասություններին: Հաջորդիվ, ՀՀ ԱԺ Արտաքին կապերի վարչության գլխավոր մասնագետ, Եվրանեսթ խորհրդարանական վեհաժողովում ՀՀ պատվիրակության քարտուղար Հռիփսիմե Մնացականյանը ներկայացրել է ԱԺ պատվիրակությունների աշխատանքը Միջազգային խորհրդարանական կազմակերպություններում: Օրվա ամփոփիչ պրեզենտացիան, որը ներկայացրել է Հունաստանի խորհրդարանի տնտեսության, տեխնոլոգիայի և շրջակա միջավայրի ուսումնասիրությունների վարչության փորձագետ Ասիմինա Գերասիդին, վերաբերում էր աջակցությանը Տեխնոլոգիաների և շրջակա միջավայրի հանձնաժողովի աշխատանքին:

Երրորդ օրվա հիմնական թեման համապատասխան խորհրդարաններում հետազոտությունների անցկացումն էր: Թեման ներկայացվել է տարբեր տեսանկյուններից` Հունաստանի խորհրդարանի գիտական խորհրդի գիտաշխատող Դաֆնե Ակումիանակիի և Հունաստանի Խորհրդարանական հետազոտությունների բաժնի փորձագետ Ջորջիա Մանոլիի, Իտալիայի խորհրդարանի Պատգամավորների պալատի Հետազոտական ծառայության միջազգային հարաբերությունների բաժնի ղեկավար. Ֆիլիպո Սինոգլոսիի, Իտալիայի խորհրդարանի Սենատի հետազոտական վարչության ԵՄ հարցերով բաժնի ներկայացուցիչ Լորա Լո Պրատոյի և Հայաստանի Ազգային ժողովի Փորձագիտական և վերլուծական վարչության օրենսդրության մոնիտորինգի և տեղեկատվական բաժնի պետ Արուսյակ Կանանյանի համապարփակ ելույթներով:

Բաղադրիչի 2-ի 1-ին առաքելության հատուկ հրավիրյալ հյուրն էր Դոկտոր Աննա Խվորոստիանկինան, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Մարդու իրավունքների, դեմոկրատիայի և քաղաքագիտության ամբիոնի Իրավագիտության դոցենտ, Ժան Մոնե«ԵՄ օրենսդրությանը Հայաստանի օրենսդրության մոտարկման լաբորատորիա (Իրավական մոտարկման լաբորատորիա)/LegAL» մոդուլի համակարգողը։ https://brusov.am/en/page_list/legal/#sthash.JZuF2M6G.aKatKnma.dpbs

Առաքելությունը համակարգում էր Հունաստանի խորհրդարանի գիտական ծառայության գիտաշխատող Էլենի Կանելլոպուլուն՝ Բաղադրիչի 2-ի ղեկավարը: Առաքելության եռօրյա քննարկումները ուղեկցվել են հետաքրքիր հարցուպատասխանով և աշխույժ քննարկումներով:

http://www.parliament.am/news.php?cat_id=2&NewsID=14754&year=2021&month=06&day=09&lang=eng

Second Mission of Component 1

The 2nd mission of Component 1 on “Enhancing institutional structures, systems and tools for efficient work of the National Assembly of the Republic of Armenia” took place on 17-19 May, 2021 via teleconference.

The mission was structured around four main topics, namely 1. the legislative work and Parliament-Government relations at the Hellenic Parliament, the Italian Parliament and the National Assembly of Armenia, 2. Armenia-EU Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement (CEPA), 3. Public hearings at the EU and the Hellenic Parliament, and 4. introduction to the Twinning methodology and parliamentary procedures modelling.

On the first day of the mission Ms. Georgia Rontogianni, General Director for Parliamentary Work of the Directorate for Legislative Work, presented the Parliament and Government relations throughout the law making process at the Hellenic Parliament, followed by Ms. Zemfira Hovasapyan and Ms. Karmen Manukyan from the Division of State and Legal Expertise of the National Assembly, who introduced the legislative procedures at the National Assembly of the Republic of Armenia and cooperation with the Government respectively. The experience of the Italian Parliament with regard to legislative work and Parliament-Government relations was shared by Ms. Francesca Piazza, Head of the Secretariat of the Foreign Affairs Committee of the Chamber of Deputies.

The main topic of the second day was Armenia-EU Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement (CEPA) that was introduced by Ms. Evangelia Spanoudaki, Expert at the International Affairs Directorate of the Hellenic Parliament. CEPA-related financial implications were covered by Mr. Eleftherios Papadopoulos, Coordinator of the European Programs Implementation Service of the HeP, while the role of the Parliament in the implementation of CEPA was elaborated by Dr. Vasilios Svolopoulos, Deputy Project Leader and CL1, Technical Advisor and Head of the European Programs Innovation Unit of the HeP, and Ms. Eleni Kanellopoulou, Project Leader and Scientific Associate at the Scientific Service of the HeP. After a short break, Dr. Elsa Adamantidou, Legal Expert at the Center of International and European Economic Law, and Ms. Nora Papazian, Head of the First Department of the Division of Special Standing Committees of the HeP, presented in detail the experience of the EU and the Hellenic Parliament in public hearings respectively.

The 3rd day of the mission began with a discussion about the Needs Assessment Report of the National Assembly of the RA conducted by the Westminster Foundation for Democracy (WFD). The most interesting insights with emphasis on CEPA were underlined for further consideration. Afterward, Mr. Nikolaos Papadopoulos, Expert at the European Programs Implementation Service of the HeP, introduced Twinning Project methodology. The mission was concluded by Mr. Nektarios Kyriakou’s presentation on the parliamentary procedures modeling, followed by an interesting Q&A.

As MS Deputy Project Leader and CL1, Dr. Vasilios Svolopoulos was in charge of effective moderation of the 3-day mission that was successfully implemented as a project milestone.

Resident Twinning Advisor Language Assistant sought for the project

Duration of contract: from starting date throughout Project implementation – estimated 19 months.

Main Place of services offered: National Assembly of the Republic of Armenia, Yerevan

Financial terms: 20,900.00 € (gross and all inclusive) for a period of 19 months.

Duration of the Project: 24 months (Project implementation start date: 15.12.2020)

Deliverables – Tasks of the RTA Language Assistant (part of tasks can be asked to be performed remotely):

 • Support the Resident Twinning Advisor in her daily tasks as Project translator and interpreter;
 • Act as a language assistant to the RTA, visiting short-term experts, Project Leader (hereinafter “PL”), Junior Project Leader (hereinafter “JPL”), Deputy Project Leader (hereinafter “DPL”), Project Officer (hereinafter “PO”) and Component Leaders, e.g. assisting in matters related to communication or problems emerging from staying and working in a foreign country;
 • Translate written materials prepared by the RTA, experts and Component Leaders, PL, DPL, JPL and PO with relation to the project from Armenian to English and vice versa (proposals, recommendations, legal acts, policy documents, questionnaires, Power Point presentations, training materials, visibility items etc.);
 • Provide translation and interpretation assistance in the preparation of studies, documents and other material, in the areas covered by the Twinning Project, from Armenian to English and vice versa;
 • Provide translation and interpretation for the preparation of activities, such as missions, trainings, meetings, workshops, seminars conferences, oral conversations and other project events or other circumstances as required from Armenian to English and vice versa; interpret during activities, such as missions, trainings, seminars, conferences, meetings, workshops, study visits, and other project related-events from Armenian to English and vice versa;
 • Draft written materials in relation to the project in Armenian and English. Review, translate and edit text relevant to the project (newsletters, press releases, PowerPoint presentations and documents) in Armenian and English;
 • Assist the RTA in drafting the minutes in Armenian and English of the Steering Committee Meetings and other meetings/events related to the Project; contribute to quality assurance of project outputs with a special focus on Armenian and English languages;
 • Perform all other duties assigned by the RTA, e.g. cooperate and work with RTA Assistant in project related activities;
 • Accompany the RTA or other project experts, Component Leaders, PL, JPL, DPL and PO to the study visits, meetings, workshops and seminars and also on missions and field visits when needed. Provide general support for the RTA, other experts and Component Leaders with BC partners and/or authorities, with particular reference to the assistance and management of mission reports and other documents provided by them;
 • Develop and maintain close working contacts and relationships with officials of project partners and Beneficiary Country officials involved in each of the activities and the project management. Assist the RTA, PL, JPL, DPL and PO in communications, liaison and general working relations with BC public offices and institutions, relevant to project activities;
 • Support the RTA Assistant; Team work with the RTA Assistant, including office management and project related activities as well as compilation of documents for project documentation, presentations and reporting;
 • Perform temporarily RTA Assistant in case of his/her unavailability;
 • Update the project website and social media accounts;
 • Maintain confidentiality in all matters relating to the project;
 • Maintain a high level of ethical behavior and act in a non-discriminatory manner at all times;
 • Respect, actively support and, where appropriate, contribute to the overall aims and objectives of the Project;
 • Follow the Project policy regarding behavior, appearance, health, safety, security, payment regimes, and use of Project equipment, etc.

Requirements for the RTA Language Assistant:

 • University degree, preferably in English Language, English Language and Literature, American Culture and Language, Translation and Interpretation; Familiarization with parliamentary terminology would be an asset.
 • Be of Armenian nationality or having valid residence and working permits;
 • Applicants should not be civil servants or on leave in the Beneficiary administration (Armenian National Assembly) during at least the six months preceding their hiring;
 • Applicants may not have or recently have had any contractual relation with the Beneficiary administration (Armenian National Assembly) during at least the 6 months preceding their hiring;
 • Excellent command of spoken and written English and Armenian language;
 • Computer literacy (e.g. MS Office Word, Excel, PowerPoint, Internet);
 • Excellent abilities in drafting documents reports of meetings and summaries of longer papers;
 • Excellent organizational, interpersonal and communication skills;
 • Must be able to work independently as well as part of a team and be initiative and flexible;
 • Availability and willingness to travel (Armenia and EU);
 • Maintain confidentiality in all matters relating to the realization and management of the project;
 • Practical experience in the English-Armenian and Armenian-English translation and simultaneous interpretation (during meetings, workshops, translating documents, etc.) would be an asset;
 • Experience of working for the National Assembly or the government in the past (excluding the 6-month period preceding the hiring, as above mentioned) or knowledge of parliamentary procedures would be an asset;
 • Experience of working for EU funded projects or other international projects would be an asset;
 • Experience of working in an international environment would be an asset;
 • Knowledge of the Greek and/or Italian languages would be as asset.

Financial Terms
The payment will be done according to the terms of the contract. The contract will be signed by both parties for the remaining implementation period of the Project. The assistant will be contracted by the Member State, Greece, namely the European Projects Implementation Service of the Hellenic Parliament.

How to Apply – Selection procedures

Please send your CV and a cover letter explaining briefly your motivation for the position, using Europass templates (https://europa.eu/europass/en) quoting “RTA Language Assistant” to both of the following E-mail addresses:

twinning_am@parliament.gr

european.integration@parliament.am

Short-listed candidates will be invited for an on-line interview and asked to execute translation and/or interpretation samples testing their performance. The RTALA may be placed on a 1 month probation period consisting in the assignment of actual deliverables under close supervision by the Project team, for performance evaluation.

Deadline for applications

Interested candidates are requested to submit their CV and the cover letter by the 8th of May 2021. 

IMPORTANT NOTICE:

Applicants shall not have been involved neither in the selection process nor in the drafting of the Contract. Furthermore, Applicants are neither a civil servant nor on leave from the Beneficiary administration for the last 6 months to take up the position of the RTA Language Assistant.

The Language Assistant will sign a service provider contract and must have a status of self-employed. It will be his/her sole responsibility to comply with all legal requirements for self-employment as well as to cover all related taxes and charges.

More on EU Twinning projects:

http://ec.europa.eu/enlargement/tenders/twinning/index_en.htm

Աշխատանքի հայտարարություն ԵՄ Թվինինգ ծրագրում Թվինինգ ռեզիդենտ խորհրդատուի թարգմանչի թափուր հաստիքի համար

Պայմանագրի ժամկետը՝ կնքման պահից մինչև ծրագրի ավարտը՝ 19 ամիս տևողությամբ։

Գործունեության վայրը՝ ք. Երևան, ՀՀ Ազգային Ժողով։

Վարձատրությունը՝ 20,900 եվրո  (համախառն և ամբողջական աշխատավարձ) 19 ամիս ժամանակահատվածի համար։

Թվինինգ ռեզիդենտ խորհրդատուի (ԹՌԽ) թարգմանչի աշխատանքային պարտականությունները (մասամբ կարող են իրականացվել հեռակա կարգով)՝

 • Աջակցել Թվինինգ ռեզիդենտ խորհրդատուին առօրյա գործերում՝ որպես ծրագրի բանավոր և գրավոր թարգմանիչ,
 • Հանդես գալ որպես թարգմանիչ ԹՌԽ֊ի, կարճաժամկետ փորձագետների, Ծրագրի ղեկավարի (այսուհետ՝ ԾՂ), Ծրագրի կրտսեր ղեկավարի (այսուհետ՝ ԾԿՂ), Ծրագրի ղեկավարի տեղակալի (այսուհետ՝ ԾՂՏ), Ծրագրի պատասխանատուի (այսուհետ՝ ԾՊ) և Բաղադրիչների ղեկավարների համար։ Օրինակ՝ օժանդակել հաղորդակցության կամ օտար երկրում ապրելու և աշխատելու հետ կապված հարցերում,
 • Գրավոր թարգմանել հայերենից անգլերեն և հակառակը ԹՌԽ֊ի, փորձագետների, Բաղադրիչների ղեկավարների, ԾՂ֊ի, ԾՂՏ֊ի, ԾԿՂ֊ի և ԾՊ֊ի կողմից պատրաստված և ծրագրին առնչվող նյութերը (առաջարկություններ, հանձնարարականներ, իրավական ակտեր, քաղաքական բնույթի փաստաթղթեր, հարցաթերթիկներ, Power Point-ով շնորհանդեսներ, ուսումնական նյութեր, գովազդային նյութեր և այլն),
 • Թվինինգ ծրագրի շրջանակներում ուսումնասիրությունների, փաստաթղթերի և այլ նյութերի պատրատման ժամանակ կատարել բանավոր և գրավոր թարգմանություններ հայերենից անգլերեն և հակառակը,
 • Կատարել բանավոր և գրավոր թարգմանություններ հայերենից անգլերեն և հակառակը այնպիսի միջոցառումների ժամանակ, ինչպիսիք են՝ առաքելությունները, վերապատրաստումները, ժողովները, սեմինար համաժողովները, բանավոր խոսակցությունները և ծրագրին առնչվող այլ հանգամանքները,
 • Ծրագրին առնչվող գրավոր նյութեր պատրաստել, վերանայել, թարգմանել և խմբագրել տեքստեր հայերենով և անգլերենով, մասնավորապես՝ հաղորդագրեր, մամլո հաղորդագրություններ, Power Point-ով շնորհանդեսներ և այլ փաստաթղթեր,
 • Աջակցել ԹՌԽ֊ին Կառավարող կոմիտեի նիստերի և ծրագրին առնչվող այլ ժողովների ու միջոցառումների հայերեն և անգլերեն արձանագրությունների կազմման հարցում, նպաստել ծրագրի արդյունքների որակի երաշխավորմանը՝ հատուկ ուշադրություն դարձնելով հայերենին և անգլերենին,
 • Կատարել ԹՌԽ֊ի կողմից տրվող այլ առաջադրանքներ, օրինակ՝ համագործակցել և աշխատել ԹՌԽ օգնականի հետ ծրագրին առնչվող հարցերի շուրջ,
 • Ուղեկցել ԹՌԽ֊ին և այլ փորձագետներին, Բաղադրիչների ղեկավարներին, ԾՂ֊ին, ԾՂՏ֊ին, ԾԿՂ֊ին և ԾՊ֊ին ուսուցողական այցերի, ժողովների, աշխատաժողովների, առաքելությունների և աշխատանքային այցերի ժամանակ, ըստ անհրաժեշտության։ Ընդհանուր աջակցություն ցուցաբերել ԹՌԽ֊ին, այլ փորձագետներին և Բաղադրիչների ղեկավարներին Շահառու երկրի (ՇԵ) գործընկերների և իշխանական մարմինների հետ հաղորդակցվելիս՝ հատուկ ուշադրություն դարձնելով առաքելության զեկույցների և այլ փաստաթղթերի հարցում աջակցությանը,
 • Ձևավորել և պահպանել աշխատանքային հարաբերություններ ծրագրի գործընկերների և Շահառու երկրի ներկայացուցիչների հետ, ովքեր ներգրավված են ծրագրի կառավարման հարցերում։ Աջակցել ԹՌԽ֊ին, , ԾՂ֊ին, ԾԿՂ֊ին, ԾՂՏ֊ին և ԾՊ֊ին ՇԵ հանրային գրասենյակների և հաստատությունների հետ հաղորդակցման, փոխգործակցության և ընդհանուր աշխատանքային հարբերություններում, որոնք առնչվում են ծրագին,
 • Աջակցել ԹՌԽ օգնականին, թիմային աշխատանք ցուցաբերել գրասենյակի կառավարման և ծրագրին վերաբերող հարցերում, ինչպես նաև փաստաթղթերի հավաքագրման գործում՝ փաստաթղթավորման, ներկայացման և հաշվետվողականության նպատակով։
 • Կատարել ԹՌԽ օգնականի պարտականությունները նրա բացակայության պարագայում,
 • Թարմացնել ծրագրի վեբ կայքը և սոցիալական մեդիայի էջերը,
 • Պահպանել գաղտնիություն ծրագրին առնչվող բոլոր հարցերում,
 • Ցուցաբերել բարձր մակարդակի բարոյական վարվելակերպ  և միշտ գործել առանց խտրականության,
 • Հարգել, ակտիվորեն աջակցել և, անհրաժեշտության դեպքում, նպաստել ծրագրի ընդհանուր նպատակների և թիրախների իրագործմանը,
 • Հետևել ծրագրի քաղաքականությանը՝ վարքի, արտաքին տեսքի, առողջության, անվտանգության, ապհովության, վճարման կարգերի, ծրագրի սարքավորումների օգտագործման և այլնի վերաբերյալ։

ԹՌԽ թարգմանչի պահանջվող որակավորումները՝

 • Բարձրագույն կրթություն՝ նախընտրելի է անգլերենի, անգլերեն լեզվի և գրականության, ամերիկյան մշակույթի և լեզվի, բանավոր և գրավոր թարգմանությունների ոլորտներում, իսկ խորհրդարանական տերմինաբանության իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն,
 • Լինել Հայաստանի քաղաքացի կամ ունենալ ժամկետի մեջ գտնվող կացության և աշխատանքի թույլտվություն,
 • Չլինել հանրային ծառայող կամ արձակուդում գտնվող շահառու վարչակազմի (ՀՀ Ազգային Ժողով) աշխատակից վերջին 6 ամսվա ընթացքում,
 • Չունենալ պայմանագրային հարաբերություններ շահառու վարչակազմի (ՀՀ Ազգային Ժողով) հետ վերջին 6 ամսվա ընթացքում,
 • Բանավոր և գրավոր անգլերենի ու հայերենի գերազանց իմացություն,
 • Համակարգչային գիտելիքներ (MS Office Word, Excel, PowerPoint, համացանցից օգտվելու հմտություն),
 • Փաստաթղթեր, ժողովների արձանագրություններ, համառոտագրեր կազմելու գերազանց ունակություններ,
 • Գերազանց կազմակերպչական, միջանձնային և հաղորդակցական հմտություններ,
 • Թե՛ անկախ, թե՛ թիմով աշխատելու կարողություն, նախաձեռնողականություն և ճկունություն,
 • Ճամփորդելու պատրաստակամություն և հասանելիություն (Հայաստան և ԵՄ),
 • Գաղտնիության պահպանում ծրագրի իրականացմանն ու կառավարմանն առնչվող բոլոր հարցերում,
 • Գործնական փորձը անգլերեն֊հայերեն և հայերեն֊անգլերեն բանավոր և գրավոր թարգմանությունների բնագավառում (ժողովների, աշխատաժողովների ժամանակ, փաստաթղթեր թարգմանելիս և այլն) կդիտվի որպես առավելություն,
 • Նախկինում ունեցած աշխատանքային փորձը Ազգային Ժողովի կամ կառավարության հետ՝ բացառությամբ վերոնշյալ 6 ամիս ժամանակահատվածը, ինչպես նաև խորհրդարանական գործընթացների իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն,
 • Աշխատանքային փորձը ԵՄ կողմից ֆինանսավորվող ծրագրերում կամ այլ միջազգային ծրագրերում կդիտվի որպես առավելություն,
 • Աշխատանքային փորձը միջազգային միջավայրում կդիտվի որպես առավելություն,
 • Հունարենի և/կամ իտալերենի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն։

Ֆինանսական պայմաններ

Վճարումը կատարվում է համաձայն պայմանագրի պայմանների: Պայմանագիրը ստորագրվում է երկու կողմերի միջև՝ ծրագրի իրականացման մնացած ժամանակահատվածի համար: Թարգմանչի հետ պայմանագիր է կնքում ԵՄ անդամ պետություն Հունաստանը, մասնավորապես՝ Հունաստանի խորհրդարանի Եվրոպական ծրագրերի իրականացման ծառայությունը:

Դիմելու և ընտրության ընթացակարգը

Ձեր ինքնակենսագրականը (CV) և դիմելու դրդապատճառները հիմնավորող ուղեկցող նամակը (Cover Լetter)՝ կազմված Europass ձևաչափով (https://europa.eu/europass/en), անհրաժեշտ է ուղարկել հետևյալ էլեկտրոնային հասցեներին՝ twinning_am@parliament.gr և european.integration@parliament.am ՝ նշելով հաստիքի անվանումը:

Հաջորդ փուլ անցած անհատները կհրավիրվեն առցանց հարցազրույցի և կիրականացնեն փորձնական բանավոր կամ գրավոր թարգմանություն՝ լեզվական հմտությունների ստուգման նպատակով։ ԹՌԽ թարգմանիչը կարող է անցնել 1 ամիս փորձաշրջան՝ կատարելով հանձնարարթյուններ ծրագրի թիմի անմիջական վերահսկողությամբ և գնահատման նպատակով։

Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետը

Բոլոր հետաքրքրված անձինք կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրականը (CV) և ուղեկցող նամակը (Cover Լetter) մինչև 2021 թվականի մայիսի 8֊ը։

ԿԱՐԵՎՈՐ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

Դիմողները չեն կարող ներգրավված լինել ոչ ընտրության, ոչ էլ պայմանագրի կազմման գործընթացում: Ավելին, դիմողները չեն կարող լինել հանրային ծառայողներ կամ արձակուդում գտնվող շահառու վարչակազմի (ՀՀ Ազգային Ժողով) աշխատակիցներ վերջին 6 ամսվա ընթացքում՝ ԹՌԽ թարգմանչի պաշտոնը ստանձնելու համար:

Թարգմանիչը ստորագրում է ծառայությունների մատուցման պայմանագիր և ունենում է ինքնազբաղվածության կարգավիճակ: Նրա պատասխանատվության ներքո է ինքնազբաղվածության բոլոր իրավական պահանջների կատարումը, ինչպես նաև հարակից բոլոր հարկերի ու ծախքերի վճարումը:

ԵՄ Թվինինգ ծրագրերի մասին ավելի մանրամասն կարող եք տեղեկանալ սույն հղումով՝

http://ec.europa.eu/enlargement/tenders/twinning/index_en.htm

First Mission of Component 1

First Mission of Component 1 on “Enhancing Institutional Structures, Systems and Tools for Efficient Work of the National Assembly of the Republic of Armenia”
19 – 21 April 2021

On 19-21 April, 2021 the first mission of Component 1 on “Enhancing institutional structures, systems and tools for efficient work of the National Assembly of the Republic of Armenia” was successfully carried out via teleconference.

At the begining of the mission, Mr. Vasilios Bayiokos, Special Secretary to the President of the Hellenic Parliament, welcomed all parties and stressed the importance the Hellenic Parliament places to the successful implementation of the Project and the commitment of the Parliament to the fruitful cooperation with the Twinning partners.The aim of the mission was to present the national institutions, namely the Hellenic Parliament, the Italian Parliament and the National Assembly of Armenia, with a special emphasis on the administrative structure and parliamentary committees, human resources and training, parliamentary control function as well as the Scientific and Research Services.

The first day of the mission begun with the presentations on the administrative structure of the respective parliaments introduced by Mr. Georgios Angelopoulos, General Director of the General Directorate for Electronic Governance, Library and Publications of the Hellenic Parliament, Ms. Cristina De Cesare, Head of the Constitutional Affairs Unit of the Research Depart of the Italian Chamber of Deputies, and Ms. Karine Iskandaryan from the Standing Committee on European Integration of the National Assembly of the Republic of Armenia, followed by the presentations on parliamentary committees from Mr. Timotheos Tsiropoulos, Head of Division B’ of the Directorate for Special Permanent Committee of the Hellenic Parliament and Mr. Massimiliano Eleonori, Officer of the Foreign Affairs and European Affairs Committee of the Italian Chamber of Deputies.

The second day was marked by the introduction of the Directorate of Human Resources and Training of the Hellenic Parliament and Crisis Management during COVID-19 with presentations from Mr. Athanassios Pallikaris, Director of Human Resources and Training, Ms. Pinelopi Leventaki, Ms. Dimitra Georganta and Ms. Georgia Chatzopoulou from the Directorate of Human Resources and Training. Following a short break, Ms. Anna Chiara Sorrentino and Ms. Chiara Di Seri, Officers of the Human Resources Department of the Italian Senate of the Republic, introduced the Staff General Organization and Training at the Italian Parliament. Human Resources Management and the Budget Office of the National Assembly of Armenia were elaborated by Mr. Mher Aloyan, Leading Specialist of the Human Resources Management Department and Mr. Gagik Barseghyan, Coordinating Expert at the Budget Office taking the floor respectively. They were followed by Mr. Nektarios Kyriakou and Mr. Nikolaos Papadopoulos from the European Programs Implementation Service of the Hellenic Parliament who presented the best practices of parliamentary data protection and introduced the proposed methodology on strategic planning.

The meetings of the third day included the presentation of the Scientific Service of the Hellenic Parliament by Mr. Alexandros Koutsogiannis, Research Fellow at the Scientific Council, and the introduction to the parliamentary control function of the Hellenic Parliament by Mr. Andreas Koskinidis, Head of the Department for Questions and Applications to Submit Documents. Afterwards, Mr. Giovanni Rizzoni, Head of the Research Department and of the International Relations Department of the Italian Chamber of Deputies, presented the Research Service and highlighted the parliamentary control function of the Italian Parliament. The last presentation of the day was devoted to the introduction of the Research Services at the National Assembly of Armenia and was presented by Ms. Arusyak Kananyan, Head of Legislative Monitoring and Information Division. An interesting Q&A and discussion session followed.

The 3-day productive mission was successfully moderated by Dr. Vasilios Svolopoulos (Deputy Project Leader and CL1), Technical Advisor and Head of the European Programs Innovation Unit of the Hellenic Parliament.

https://www.facebook.com/ArmeniaTwinning
https://twitter.com/ArmeniaTwinning

http://www.parliament.am/news.php?cat_id=2&NewsID=14195&year=2021&month=04&day=22&lang=eng

 • 1
 • 2

This website is created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the Project "Strengthening the capacity of the National Assembly of Armenia to further support CEPA oversight and implementation" and do not necessarily reflect the views of the European Union.

«Այս կայքը ստեղծվել և պահպանվում է Եվրոպական միության ֆինանսական աջակցությամբ: Բովանդակության համար պատասխանատվություն է կրում «Հայաստանի Ազգային ժողովի կարողությունների ուժեղացում՝ ՀԸԳՀ վերահսկողության և իրականացման հետագա աջակցության նպատակով» ծրագիրը և պարտադիր չէ, որ այն արտահայտի Եվրոպական միության տեսակետները»